Saturday, June 16, 2012

The Kinabalu / Crocker Range Expedition 2012


The Heart of Borneo: Hotbed or Storehouse of Evolution?

In 2007, Malaysia, Indonesia, and Brunei pledged to protect the mountainous and inaccessible heartland of Borneo. The literal pinnacle of the Heart of Borneo’s biodiversity is Mount Kinabalu, with 4,095 m the tallest peak in Southeast Asia. The mountain is—geologically speaking—young (only 1.5 million years), but its biological wealth is unique: thousands of species occur only there and nowhere else on earth.

The origins of these "endemic" species have been a mystery: are they young, recent evolutionary offshoots from the species that live in the lowlands? or perhaps relicts from times when Borneo was much cooler? In other words: is the mountain a biodiversity hotbed or rather an evolution’s storehouse?

To solve this question, this year (10-25 September) a team of 40 scientists from Malaysia’s Sabah Parks and The Netherlands Centre for Biodiversity Naturalis (NCB Naturalis) will go on an expedition. First, they will sample animals, plants, and fungi on Mount Kinabalu and in the surrounding Crocker Range. Then, the high-throughput DNA analysis lab at NCB Naturalis will then be used to try to crack the mountain’s mystery.

The results will provide important information to the conservation agencies in the three countries: finally they will know how evolution shaped that unique biodiversity that lives within the boundaries of the Heart of Borneo.


Het Hart van Borneo: broedplaats of bewaarplaats voor evolutie?

In 2007 bezegelden Maleisië, Indonesië en Brunei de bescherming van het bergachtige en ontoegankelijke binnenland van Borneo. Het letterlijke hoogtepunt van de biodiversiteit van dit Hart van Borneo is de Kinabalu-berg, met zijn 4.095 m de hoogste piek in Zuidoost-Azië. Geologisch gezien is de berg jong (slechts anderhalf miljoen jaar), maar heeft een unieke flora en fauna: duizenden soorten leven hier die nergens anders ter wereld voorkomen.

Het ontstaan van al deze “endemische” soorten is een mysterie: zijn het jonge soorten, kort geleden afgesplitst van de soorten die aan de voet van de bergen leven? Of zijn het misschien restanten van soorten die in vroeger tijden, toen het klimaat koeler was, overal in Borneo leefden? Met andere woorden: is het Hart van Borneo een broedplaats of een bewaarplaats van de evolutie?

Om deze vraag te beantwoorden gaat een team van 40 wetenschappers van de Maleisische natuurbeschermingsorganisatie Sabah Parks en het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis (NCB Naturalis) dit jaar op expeditie. Eerst verzamelen ze planten, dieren en schimmels op de Kinabalu-berg en de omliggende Crocker Range. Vervolgens wordt de machinerie van het DNA-lab van NCB Naturalis ingeschakeld om het geheim van de berg te ontraadselen.

De resultaten leveren belangrijke informatie voor de natuurbeschermers in de drie landen: eindelijk weten ze hoe de unieke biodiversiteit van het Hart van Borneo ontstaan is.


No comments:

Post a Comment